Logo

Enhetens registreringar – ett nytt verktyg

Som ett första steg inför att kunna erbjuda enhetsspecifik återkoppling på sina registreringar har Riksfots styrgrupp, tillsammans med Registercentrum, utvecklat ett nytt verktyg – Enhetens registreringar.