Logo

Vetenskaplig artikel publicerad i The Foot

I en nyligen publicerad artikel i The Foot publiceras data från Riksfot. I artikeln presenteras basdata från 7500 kirurgiskt behandlade hallux valgus, vilket är det största beskrivna materialet hittills.