Logo

Patienternas uppfattning om resultatet av kirurgi uttryckt i olika parametrar

I tabellen redovisas patientrapporterade resultat för 5 olika diagnoser i fot-och fotled som registreras i Riksfot. PROM (patient-rapporterat utfallsmått) är ett mått på hur patienter upplever sin hälsa och kan mätas både före och efter en operation. PROM kan vara generiska (generella) och mäter allmän livskvalitet, eller regionspecifika vilket innebär att de utvärderar en specifik kroppsdel.

*Nöjd innefattar mycket nöjd, nöjd och ganska nöjd