Logo

Tabell anslutning, registrering och frekvens ifyllda prePROM

I tabellen redovisas

RegionAnsluten enhetRegistrerade operationer% PROM